Bijbelcursussen Voor Iedereen!

Welkom bij de Emmaus Correspondentie School. Wij bieden jou een volwaardige serie Bijbelcursussen aan, die je opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen, maar ook om Christus beter te leren kennen en te groeien in het geloof. Op deze website vind je verschillende bijbelcursussen op verschillende niveaus, die gevolgd kunnen worden, zowel online als op papier. Je kunt de cursussen volgen volgens een curriculum, waarmee je in geordende volgorde een reeks cursussen doorloopt. Bij het afronden van een niveau volgens het aangeboden curriculum wordt een diploma uitgereikt. "En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond." (Lukas 24:27)

Deze website werkt het beste met Firefox of Chrome

icon-eye-grayBekijk Alle Cursussen

Vers van de pers

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft

NU OOK BESCHIKBAAR ALS VIDEOCURSUS   Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heer Jezus gaf regelmatig onderwijs hierover. En terwijl Hij stierf, vergaf Hij de mensen die Hem kruisigden. Jezus gaf zelfs Zijn leven om daarmee ...

Vergeef zoals de Heere jou vergeven heeft Details